archyvas

VDA parodų salės „Titanikas“ I aukštas, II–VI 12–18 val.
Atidarymas: 2024 m. Kovo 26 d., antradienį, 18 val.

Pusiausvyros, dermės tarp simetrijos ir asimetrijos, jungčių tarp labai skirtingų ir tapačių formų paieškos. Inicialai Š. Š. ir simetriškai padalinta gyvenimo linija: dvidešimt treji metai praėjusiame XX amžiuje ir dvidešimt treji – šiame šimtmetyje. 

2023 m. pavasarį daugybė Šarūno Šlektavičiaus kūrybinių sumanymų, pedagoginių iniciatyvų ir projektų, edukacinių idėjų staiga sustojo skirtingose procesų stadijose: projektų, brėžinių, baigiamųjų darbų temų derinimo procesuose, eskizų segtuvuose, gamybos etapuose, žmonių gyvenimuose. Šiandien akivaizdu, kad kai kurie jo pradėti procesai tęsiasi, o kūrybiniai sumanymai yra įgyvendinami. Rengdami parodą ir žvelgdami į jo gyvenimą bei kūrybą šiek tiek retrospektyviai, galime teigti, kad Šarūnas buvo procesų dizaineris. 

Jau baigdamas M. K. Čiurlionio menų gimnaziją, Šarūnas dizainą pavadino savo „sąmoningu pasirinkimu“. Jis buvo projektuotojas ir vizionieriško mąstymo dizaineris. Didžiausi kūrybiniai jo užmojai, vieniję abi jo profesijas – dizainą ir architektūrą, – geriausiai atsiskleidžia transporto dizaino srityje. Tačiau, pasinėręs į pačius įvairiausius procesus, jis skyrė nedaug dėmesio sistemingai dokumentuoti savo portfolio, tad rengiant parodą teko iš atskirų įrašų, segtuvų, kompiuterių diskų ir kitų laikmenų, prisiminimų dėlioti Šarūno kūrybinę biografiją, ieškoti išlikusių artefaktų. Kai kuriuos teko atkurti, kitus – atidžiai restauruoti.

Kuriant parodą buvo svarbu pabandyti atsekti jo idėjinių ir kūrybinių procesų užuomazgas, jų kaitą, virsmus, atskleisti specifinius profesinius dizainerio kūrybos ir veiklos aspektus. Šarūnui buvo svarbu suderinti formos grakštumą, grynumą su funkcionalumu – žmogišku masteliu, kūno patogumu. Toks siekis atėjo iš juvelyrikos ir skleidėsi turbūt visuose jo projektuose – nuo paties kurtų artefaktų iki reikalavimų studentų darbams. Besąlygiškas atsidavimas pedagoginiam darbui ir juvelyrika yra svarbios sąsajos su prof. Felikso Daukanto veikla, kuriai pažinti buvo skirtas ne vienas Šarūno projektas.

Parodoje siekiame bent glaustai pristatyti visų pagrindinių Šarūno Šlektavičiaus kūrybos sričių procesus: nuo ankstyvųjų darbų, studijų metais sukurtų baldų iki užsakomųjų darbų bei su įvairiomis komandomis įgyvendintų projektų, nuo „Symphony“ iki „Dizaino fondo“ ir pasakojimų jau apie patį Šarūną, nuo bene žinomiausio jo projekto „Uperio“ iki visiškos staigmenos – brandžių juvelyrikos kūrinių ir dar vieno, šiuo metu statomo, laivo. Brėžiniai, eskizai, modeliai ir įvairūs artefaktai veda dizainerio minties ir rankų keliais, padeda suprasti ryškėjančią visumą ir atrasti nežinomų Šlektavičiaus profilių. Parodos kūrybinei komandai šis procesas buvo pilnas netikėtumų: vieni žinojome apie vienas kūrybines jo veiklas, kiti – apie kitas, o kai kurie iškilę artefaktai buvo naujiena beveik visiems. Taigi kviečiame susipažinti su mūsų paieškų proceso, leidusio geriau pažinti brangų kolegą ir bičiulį, rezultatais.

Parodos iniciatorė Goda Dapšytė-Šlektavičienė
Kuratorės: Karolina Jakaitė, Gintautė Žemaitytė
Architektūra Justinas Dūdėnas
Grafinis dizainas Marius Žalneravičius
Dizaino konsultacijos Ignas Survila
Restauravimas Donatas Stasiulis
Vaizdo įrašai Karolis Milaševičius
Komunikacija Stefanija Jokštytė

Parodą organizuoja: VšĮ „Dizaino fondas“ ir Vilniaus dailės akademija

Parodą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Partneris Lietuvos dizaino asociacija

DĖKOJAME: Tadui Baginskui, Dariui Bubliui-Laivynui, Juozui Brundzai, Dominykui Budinui, Sigutei Chlebinskaitei, Dariui Čekanauskui, Rimantui Dichavičiui, Audronei Drungilaitei, Aurelijai Džiugaitei, Živilei Intaitei, Rasai Janulevičiūtei, Gintui Kavoliūnui, Miglei Kibildienei, Rokui Kilčiauskui, Ignui Krasauskui, Vladui Lašui, Jurgiui Lečui, Aurelijai Pakšytei, Albinui Puriui, Alinai Pūrienei, Simonui Savickui, Kazimierui Simanoniui, Birutei Stančikaitei, Gediminui Stoškui, Rimui Šapauskui, Godai Šuminaitei, Mindaugui Vanagui, Sauliui Zakarkai, „Ako Technical“, grupei „Biplan“, grupei „Skamp“, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, UAB „Kintai“